Optivital

299 kr

När man blir äldre, eller vid trötthet, stress etc. så kan man behöva ett tillskott av nödvändiga vitaminer och mineraler. Med åldern kan även ögat behöva tillskott av näringsämnen som är viktiga för ögats funktion.

Kategori: Etikett:

Beskrivning

Optivital är ett svenskt kosttillskott med specifika antioxidantia (vitaminer) och mineraler i rätt dosering för att bibehålla normal synförmåga. Innehållet i Optivital bygger på världens största ögonstudier på åldrande gula fläcken, Age-Relating Eye Disease Study (AREDS) där 8 000 patienter följdes under 10 år. Den senaste studien AREDS2 publicerades i maj 2013 av National Eye Institute och det är denna studie som Optivital följer till 100%. Detta är mycket viktigt att veta för dig som använder Optivital. Det är en säkerhet för dig som användare av Optivital att veta att Optivital följer en vetenskaplig studie till punkt och pricka och inte saknar eller har annan mängd av något ämne eller att det finns extra tillsatta ämnen som inte ingick i studien.

Amerikanska National Eye Institute satsar mest pengar i världen på forskning kring ögat och dess sjukdomar. Den lyder under världens största statliga forskningsfinansiär som är National Institutes of Health (NIH), vilken lyder under den amerikanska federala regeringens departement för hälsovård och omsorg.

I denna studie som är den största studie i världen som gjorts på gula fläcken, så registrerades inga biverkningar. Finns ej några kända interaktioner eller kontrainteraktioner med läkemedel.

Idag rekommenderas Optivital av många ögonkliniker i Sverige pga att innehållet i Optivital är vetenskapligt beprövat med bevisad effekt på gula fläcken. Studien är publicerad i alla vetenskapliga ögonläkartidskrifter, bl a Jama Opthalmology, Läkartidningen och Acta Opthalmologica (Skandinaviens största ögonläkartidskrift) där 3 svenska professorer från Sveriges mest erkända ögonsjukhus, S:t Erik i Stockholm betonar vikten av att följa denna studie.

En intressant observation som även gjordes i denna studie var att hjärt/kärl-sjukdomarna sjönk så pass mycket i gruppen som åt dessa vitaminer och mineraler (som finns i Optivital) att överlevnaden i denna grupp var längre än i den andra gruppen som fick placebo, dvs verkningslösa piller.

När du köper Optivital så vet du att:

Du får en vetenskapligt beprövad produkt med bevisad effekt.
Rekommenderas av svenska ögonläkare.
Tillverkning i Sverige till gagn för svensk sysselsättning.
Tillverkning i Sverige = korta transportvägar = positivare för miljön.
Svenskt företag.
Vid köp hos optiker kan du samtidigt få experthjälp vad gäller din syn.
På Sveriges största hälsosite doktorn.com finns en artikel kring den åldrande gula fläcken