Tåranalys

Har du någon gång känt av skräpkänsla i ögonen, att ögonen svider eller rinner ovanligt mycket? Då kan du vara en av många som lider av just torra ögon. Det kan kännas som att det är en djungel av olika tårersättningsmedel och att det är svårt att hitta ögondroppar som fungerar.

Niemis Optik hjälper dig med en tåranalys

Våra optiker på Niemis Optik gör en grundlig analys av din tårvätskas mängd och kvalitet där undersökningen är densamma som används av ögonläkarna. Efter tåranalysen hos oss anpassar vi behandlingen just för dig och dina ögon. Våra optiker har valt ut de bästa preparaten mot torra ögon och du får råd om vilka medel du ska använda och hur ofta. Sedan bokar vi vanligtvis in ett återbesök för att se vilken effekt behandlingen gett.

Kolla vår video nedan för att se hur vi utför tåranalysen.