Stabila linser

Stabila linser, även kallade hårda linser, är en typ av kontaktlinser som är tillverkade av ett hårdare material än mjuka linser. De är vanligtvis gjorda av polykarbonat eller glas, och har en längre hållbarhet än mjuka linser.

Stabila linser kan användas för att korrigera ett brett spektrum av synfel, inklusive myopi och astigmatism. De är särskilt lämpliga för personer med höga synfel eller med oregelbunden astigmatism.

Fördelar med stabila linser

  • Lång hållbarhet: Stabila linser kan användas i upp till ett år, vilket gör dem till ett mer ekonomiskt alternativ.
  • Bättre synskärpa: Stabila linser kan ge bättre synskärpa än mjuka linser, särskilt för personer med höga synfel eller med oregelbunden astigmatism.
  • Mindre torrhetskänsla: Stabila linser kan vara mer bekväma att bära än mjuka linser, de kräver inte lika mycket tårvätska och kan därför vara ett alternativ särskilt för personer med känsliga och torra ögon.
Hur väljer man rätt typ av stabila linser för ens ögon?

Stabila linser måste alltid tillpassas av legitimerad optiker med kunskap om stabila kontaktlinser. Dessa kräver en mera exakt tillpassning och det är alltid optikern som provar ut passande stabila linser till just dina ögon.

Kan alla använda stabila linser eller finns det vissa begränsningar?

I teorin är det möjligt för de flesta att använda stabila linser men då dessa kräver en mera omfattande tillpassning kan det finnas olika begränsningar som t.ex. hur stor ögonspringa linsanvändaren har. Optikern gör alltid en noggrann bedömning och vid en linsundersökning får du svar på om just du kan använda stabila linser.

Hur ofta behöver man byta ut sina stabila linser?

Det vanliga bytesintervallet är 1 år, men det är alltid bra att kolla rekommendationerna på just dina stabila linser. Du är varmt välkommen att kontakta oss om du har funderingar.