Priser

Synundersökning, 30 min – 550 kr

Synundersökning (8-19 år) , 30 min – 275 kr

Ögonhälsoundersökning, 60 min – 990 kr

Nytillpassning linser – 890 kr

Linskontroll – 590 kr

Körkort – 200 kr

Körkort (tyngre behörighet) – 550 kr

Tryckmätning – 200 kr

Tåranalys – 450 kr

Tåranalys + synundersökning – 690 kr