Synundersökning

Oskarp syn är oftast en indikation på att man behöver glasögon. En synundersökning är det enda sättet att se vilken styrka och vilken typ av glas eller linser som passar dig!

En synundersökning hos oss innehåller i huvuddrag följande moment:

  • Inledande samtal om din syn och synbesvär
  • Bedömning av ögonrörelser och pupillreflexer
  • Undersökning av synen på långt och nära håll
  • Fastställande av synfel
  • Ögontrycksmätning
  • Råd om lämplig korrigering samt val av glastyp
  • Vid behov remitterar vi dig vidare till ögonläkare eller annan ögonspecialist

Syftet med en synundersökning är att få en heltäckande bild av din syn och därigenom kunna rekommendera dig rätt typ av glasögon, linser eller både och. Gemensamt går vi igenom möjligheterna att korrigera ditt synfel och ger dig råd om de bästa produkterna för din syn. Hos oss kan du alltid känna dig trygg med synundersökningen.

Dålig syn kan bero på synfel men även andra fel i ögonen, så som gråstarr. Om synen inte går att korrigera med glas så kan det handla om en ögonsjukdom. När synhotande förändringar upptäcks vid undersökning remitterar vi givetvis till ögonläkare.

Synundersökning hos Niemis Optik
Funderar du på att göra en synundersökning? Det gör du helt rätt i! Bor du i Luleå och funderar på en synundersökning så är du varmt välkommen till Niemis Optik i Luleå. Vi finns även i Kiruna, Älvsbyn och Nordmaling.

Hur ofta bör jag göra en synundersökning?

Din syn bör undersökas minst vartannat år, ibland oftare. Optikern gör efter utförd synundersökning en bedömning om när din syn ska undersökas nästa gång. Har du riskfaktorer för att utveckla ögonsjukdomar kan optikern rekommendera att synundersökningarna sker oftare.

Hur vet jag om jag har dålig syn?

Förutom oskarp syn kan andra symptom som huvudvärk, gruskänsla eller sveda i ögonen även vara ett tecken på att man behöver hjälp med synen. Kontakta din optiker idag om du upplever obehag i dina ögon.